از جمله فرآورده های قیری شرکت سپاهان قیر جی، تولید قیر با درجه نفوذ پذیری ۴۰/۵۰ می باشد. این فرآورده همچنین از دو قطب بزرگ صنعت قیر (پاسارگاد و نفت جی) خریداری می شود. قیر ۴۰/۵۰ قیری است که از طريق انجام فرآيند هوادهی بر روي وکیوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحدهای قیرسازی به دست آمده به نحوی که درجه نفوذپذیری آن بین ۴۰ تا ۵۰ باشد. استفاده در صنایع راهسازی برای مناطق گرمسیری، عایق کاری و همچنین تولید قیرهای مایع از کاربردهای این نوع قیر است. قیر ۴۰/۵۰ جزء قیرهای صادراتی شرکت سپاهان قیر جی بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد. شرکت سپاهان قیر جی دارای شهرت خوبی در زمینه تولید بشکه های فلزی جدید برای صادرات عمده قیر ۵۰/ ۴۰ می باشد.